Diákönkormányzat

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS: 

Alsó tagozaton:
 • a 2.,3.,4. osztályok 2-2 fővel képviseltetik magukat
  patronáló pedagógus: Huszár Jánosné 
Felső tagozaton:
 • az osztályok 2 illetve 3 fővel vesznek részt a diáktanácsban
  (az eltérő szám az osztályok létszámából adódik)
 • a diáktanács egy elnököt és két elnökhelyettest választ a képviselők közül
  (az egyik az 5-6.-osok, a másik a 7-8.-osok közül kerül ki)
 • a diáktanács 3 fős delegációt jelöl ki, akik képviselik iskolánkat a kerületi KÖD gyűléseken
  patronáló pedagógus: Pádár Lászlóné 

Szeptemberben a DÖK-képviselők gyűlésén a résztvevők megállapodnak abban, hogy az adott évben milyen téma köré építsék fel a havi feladatokat.

Ezután minden hónap elején részletesen kidolgozzák az arra az időre eső feladatokat. Törekednek arra, hogy ezek változatosak legyenek, a gyerekek minél több mindenben be tudják mutatni tudásukat. Kihirdetik a feladatokat, majd a hónap végén értékelik azokat. 

A Széchenyi-pontversenyben a DÖK-feladatok megoldásának, a hulladékgyűjtésnek, a tanulmányi versenyeknek, a félévi és az év végi osztályzatoknak, a sportversenyeknek az eredményei összegződnek, amelyekhez még hozzákapcsolódnak az osztályok egyéni programszervezései (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulások stb.). Ennek ismeretében alakul ki a sorrend, melynek alapján a legjobb felsős és a legkiemelkedőbb alsós osztály részt vesz egy kiránduláson, melynek költségeit az iskola finanszírozza. 

A tanév során igyekszünk bekapcsolódni az aktuális pályázatokba, az UNICEF által meghirdetett akciókba. 

A diákönkormányzat keretén belül működik egy speciális testület: a diákbíróság. Ennek tagjait a tanév elején – meghatározott szempontok figyelembe vételével – az osztályok tanulói jelölik (minden osztályból 1 fő). Csak akkor ülésezik, ha valamelyik diák panasszal él, s kéri a bíróság összehívását. Az elmúlt években a bíráknak nem akadt feladatuk.