A gyermekfelügyeletről

Tisztelt Szülők!

Ma délután megjelent a Kormány 110/2021. (III. 06.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről, mely tartalmazza, hogy

(1) Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is
benyújthatja az intézmény vezetőjének
.

A Kormány – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.

Fentiek értelmében kérjük, hogy ügyeleti kérelmeiket juttassák el elektronikus formában az igazgato@szechenyibp10.hu e-mail címre. Csak a szülő kérelmének befogadása után jöhet be gyermek ügyeletre. Étkezést hétfőn még nem tudunk biztosítani, ezért kérjük, hozzanak elegendő ételt, italt magukkal a gyermekek. Továbbá kérjük, hogy ideiglenes órarendjüknek megfelelően tanszereiket is hozzák magukkal, hogy részt tudjanak venni az online oktatásban!
Beteg gyermeket nem fogadunk be ügyeletre!

Csiki Paula intézményvezető


Letölthető dokumentumok
Nyilatkozat a felügyeletről
Letöltöm
A tájékoztató szövege
Letöltöm