A digitális oktatás megvalósítása intézményünkben – 2021.03.

Tisztelt Szülők!

Március 8-26-ig az alábbiak szerint fogjuk megtartani az órákat a Teams felületen egységesen.

ALSÓ TAGOZAT

Minden osztálynak napi 3 kontakt órája lesz: 8, 10 és 13 órától (45 perc). Ezen felül egyéni konzultációt biztosítunk a tanulóknak 14 óra után online.

FELSŐ TAGOZAT

Minden osztálynak órarend szerint lesznek online órái a Teams felületen. Ezeken a részvétel kötelező. Ezen felül egyéni konzultációt biztosítunk a tanulóknak 14 óra után online.

ALSÓN ÉS FELSŐN EGYARÁNT

1, Testnevelés

Testnevelésből nem tartunk kontakt órát. Videót vagy edzéstervet kapnak a gyerekek, amit el kell végezniük minden nap. Lesz egy Excel-táblázat, ahol jelölik minden nap, hogy elvégezték a gyakorlatokat. Ezt a táblázatot a testnevelők nyomon követik.

2, Rajz és Technika

Nem tartunk kontakt órát. A 3 hétre 1 projektmunkát kapnak a gyerekek, amit március 26., péntekig kell lefotózni és feltölteni a Teams felületre, ahol a feladat kiadásra került.

3, Informatika és Ének

A 3 hét alatt 1 kontakt órát tartunk. Feladatot vagy a kontakt óra előtt vagy utána ad meg a tanár. így a határidő vagy maga az óra lesz, vagy március 26., péntek.

Egyéni konzultáció

Az órarendek ismerete után minden pedagógus megad egyéni konzultációs időpontot. Bármilyen kérdéssel, problémával ekkor lehet őket megkeresni a Teams felületén.

Az órák NEM a jelenleg érvényben lévő csöngetési rend szerint haladnak, hanem minden óra egészkor kezdődik. Tehát, az online órák kezdete:

  1. óra: 8 00
  2. óra: 9 00
  3. óra: 10:00
  4. óra: 11:00
  5. óra: ebédszünet
  6. óra: 13:00
  7. óra: 14:00

Minden óra egységesen 45 perces.

Osztályfőnöki órát minden osztályfőnök külön egyeztet a saját osztályával felső tagozaton.

Házi feladat — beadandó — házi dolgozat

Az egész intézményre egységesen érvényes, hogy az órán kiadott feladatra 3 nap a határidő.

Kivétel a rajz, a technika, az informatika és az ének — ezek külön vannak szabályozva.

Dolgozatok

Vagy az adott órán írják meg, vagy három napot kell rá hagyni. A kitöltésre időkeretet kell megadni.

Minden tantárgyból legalább 1 db jegyet kell adni a gyerekeknek március hónapban.

Hiányzások

Ha egy tanuló nem jelenik meg az online órán, az hiányzásnak számít. Betegség esetén orvosi igazolást kérünk. Ha nincs gép vagy internet, akkor a szülőnek tájékoztatnia kell az osztályfőnököt erről. Ha csak eseti problémáról van szó, akkor online egyéni konzultáción is van lehetőség pótolni. Ha testvéreknek egyszerre lenne órája, akkor az egyik testvér egy későbbi időpontban vissza tudja nézni a rögzített órát.

Be lehet-e jönni az iskolába?

Nem, az EMMI 17/2021. határozatának 6. pontja értelmében gyermekfelügyelet az intézményekben nem kerül megszervezésre.

Kérdéseikkel keressék az osztályfőnököt, a pedagógusokat, a vezetőséget, továbbá:

Balogh Gábor informatika tanár elérhetősége: balogh.gabor.j@szechenyibp10.hu

Szarka Zoltán rendszergazdánk elérhetősége: szarka.zoltan.gabor@szechenyibp10.hu


Eredeti dokumentum
105 kByte, formátum PDF. 
Letölt