Hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó tájékoztató időpont

Tisztelt Szülők!

Az egyházi jogi személy írásban meghatalmazott képviselője hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó tájékoztató időpontja a képviselőkkel történt előzetes egyeztetés alapján 2021. március 22., 17 óra.
A korábban meghirdetett online szülői értekezleten.

Csiki Paula
intézményvezető