Tisztelt Szülők! – Digitális munkarend.

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr levelét továbbítom Önök felé.


A koronavírus járvány terjedése miatt
a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (III.14.) Kormányhatározatban, valamint az emberi erőforrások miniszterének a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III.14.) EMMI határozatban az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Hangsúlyozom, hogy ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását, amelynek keretében továbbra is biztosítani
kell a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét.

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik.
Ezt oly módon kell megszervezni, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.
A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek.
A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni, kiscsoportos felügyeletét.
Azon intézményekben, amelyekben a tanulói felügyeletre, illetve a pedagógusok benti munkavégzésére is sor kerül, a rendszeres fertőtlenítést és takarítást, valamint a kézfertőtlenítésre és kézmosásra alkalmas eszközöket továbbra is biztosítani szükséges az
eddigi eljárásrend szerint.
A
gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen intézménytípustól függetlenül önkormányzati feladat. A főzésre jelenleg is használt konyhák továbbra is rendelkezésre állnak,
a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, helyben, optimális módon kell biztosítani az étkezés
lehetőségét (például kiszállítással).
Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent. Kérünk minden intézményvezetőt, pedagógust, tanulót és szülőt, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljük a nehézségeket. Ez egy veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez. Ezzel párhuzamosan tekintsük ezt a változást egy hatalmas innovációs lehetőségnek, melyből a lehető legtöbbet hozzunk ki gyermekeink, jövőnk érdekében!


Segítségét és együttműködését előre is köszönöm!
2020. március 14.

Dr. Maruzsa Zoltán
államtitkár


Továbbá felhívom a kedves szülők figyelmét intézményünk fenntartójának, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatójának kérésére is.
Kérjük, hogy csak azon szülők kérjenek ügyeletet, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához.


Együttműködésüket köszönjük!

2020. március 15.

Csiki Paula
mb. intézményvezető

Eredeti dokumentum412 kByte, formátum PDF.
Letölt

1102/2020. (III.14.) Kormányhatározat – 35 kByte, formátum PDF.
Letölt

Kormány határozat forrása: Magyar Közlöny