Beiskolázási tájékoztató

2020/2021

Kedves Szülők!

Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermeküknek iskolát választanak. Ebben a fontos döntésben szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani. Jöjjenek el, ismerkedjenek meg velünk!

Pedagógiai programunkban meghatározott célunk, hogy minden diákunk képességének megfelelő szinten sajátítsa el a tananyagot, tudása legjavát adja. Olyan iskolába járhasson, ahol barátai vannak, számíthat a tanítóira, tanárai segítségére, ahol jól érzi magát, ahol szeretik, s odafigyelnek testi-lelki fejlődésére.

Leendő elsős  tanítóink:

    • Mayer Erika
    • Megyesi Vivien Kincső
    • Dr. Kovács Péterné
    • Do Dinh Hainé

 


Kedves Szülők!

A 2020/2021-es tanévben három első osztályt szeretnénk indítani.

 

Nyelvi osztály (angol-német fél-fél csoport)

Heti 3 órában (2 tanóra egy szakkör) tanulják a német – angol nyelvet, a többi tantárgy oktatása magyarul folyik Az első osztályban idegen nyelvből még nem tanulnak meg írni, csak dalokat, játékokat, mondókákat gyakorolnak játékosan, sok mozgással. A nyelveket nyelvtanárok oktatják.


Logikai osztály (Sakkpalota – informatika) 

Magasabb óraszámban tanulják a matematikát, a sakk miatt. Nem kifejezetten sakkozni tanítjuk őket, hanem a sakk segítségével fejlesztjük logikai gondolkodásukat. Segítségünkre lehet egy nemzetközi minősítéssel bíró sakkmester, akihez a gyerekek térítés ellenében járhatnak külön sakkra.

A digitális technika egyre nagyobb tért nyer. Szakkör formájában informatikát (robotikát) tanulhatnak a gyerekek.
Az angol nyelvet heti egy szakköri órában tanulhatják.


Normál tantervű osztály, magasabb készségtárgy óraszámokkal

Magasabb óraszámban tanítják a készségtárgyakat (rajz, technika, ének), több téren fejlesztik a kézügyességüket. Táncoktatásban részesülnek heti 1 órában. ( testnevelés helyett) Nagyobb hangsúlyt kap a műsorokban való részvétel, a drámapedagógia. Heti egy angol szakkör választható.


Választható – csak akkor indul, ha legalább fél csoport összejön.

Német két tanítási nyelvű osztály

Heti  8 órában folyik a német nyelv oktatása – 5 óra német nyelv, melyet egy nyelviskola tanára tart, a természetismeret, rajz, ének tantárgyakat az iskola nyelvtanárai tartják. Természetesen a magyar tanrendet is követik a tanulók. A bizonyítványt két nyelven kapják. A nyelvoktatás miatt ennek az osztálynak a heti óraszáma is magasabb, mint a többi osztálynak. Ez nagyobb leterheltséget jelent a gyerekeknek, ezért olyan tanulóknak nem ajánljuk, akiknek tanulási nehézségei várhatóak.

Az osztályt csak akkor indítjuk, ha egész csoport vagy fél csoportnyi tanuló jelentkezik.

 

Ami azonos minden osztályunkban
A magyar nyelvet első osztályban a Meixner módszerrel tanítjuk. Ez a módszer sikerrel megtanítja a gyerekeket olvasni, még azokat is, akiknek gondjaik lehetnek az olvasással. A testnevelés órák keretében a gyerekek ingyenes úszásoktatáson vesznek részt.
Egésznapos oktatási formában, két tanítós rendszerben dolgozunk, így a gyerekek nem viszik magukkal a több kilós táskájukat, az iskolában készítik el feladataikat, mindkét tanító tanít is és szabadidőben is együtt van a gyerekekkel. (egyik osztályunk napközis rendszerben működik)
A testnevelést minden osztályban szakos tanár tanítja.
Az 1.-3. osztályban fél-fél órás számítástechnikát tartunk, a 4. osztálytól kezdve felsős informatika tanár tartja az órákat. (óraszámtól függ és humánerőforrástól függ)
Az óvoda-iskola átmenet kapcsán hétfőn szabadidővel kezdenek az osztályok, megkönnyítve az átállást, segíti ráhangolni a gyerekeket az iskolára, elmesélik társaiknak mi történt a hétvégén, megbeszélik az előttük álló hét feladatait, reggeliznek, játszanak.
Nagyobb szüneteket biztosítunk a „tanórák” között. Lehetőség szerint (időjárás függvénye) többet mozoghatnak az udvaron. Természetesen ebben az időszakban 20- 30 percesek a foglalkozások, a tanítók alkalmazkodnak a gyerekek teherbírásához.
Kettő fejlesztőpedagógus segíti a tanítók munkáját, akik nemcsak egyéni foglalkozáson, hanem a tanórákon is segítik azon tanulókat, akiknek szükségük van rá. Logopédusok és pszichológus is segíti a gyerekek fejlődését.
sakkoktatásban látjuk megvalósítani a logikai gondolkodás fejlesztését. Az 1.-2. évfolyamon a Sakkszövetség által delegált sakkedzővel tanulnak a gyerekek, 3.-4. osztályban saját pedagógus kollégánkkal készülnek versenyekre a tanulók. Most már külön a Polgár Judit féle Sakkpalota programmal működő osztályunk is van. 
Könyvtárunk otthonos környezetben, széles választékkal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, tanórák keretén belül valósul meg a könyvtárlátogatás.
Iskolánkban működik a Kőbányai Kroó György Zeneiskola kihelyezett tagozata, így délutánonként szolfézst és hangszeres zenét tanulhatnak diákjaink. 
Az Újhegy Diáksport Egyesület biztosítja intézményünk számára a sokszínű sportolási lehetőségeket. A műfüves pálya még több versenyzési lehetőséget kínál.
Számtalan szabadidős hagyománnyal is rendelkezünk. 
(iskolapolgárrá avatás, jutalomkirándulások, szaktárgyi versenyek, kerületi versenyek, Ki Mit Tud?, Gála, Karácsonyi Koncert, farsang, Luca-nap, stb.) Közben osztályszinten is rengeteg programmal találkozhatnak. (múzeumlátogatás, gyerekelőadások megtekintése, kirándulások) A sport mellett szakkörökben is ügyeskedhetnek. Az osztályok lelkesen készülnek az Anyák Napjára, egyéb kerületi műsorokra is. Karácsonykor szerepelünk az Idősek Otthonában is, s minden ünnepünkre meghívjuk őket hozzánk. 
Rendszeresen rendezünk kerületi versenyeket, sőt a Bendegúz Nyelvész országos levelezős verseny megyei fordulóját is mi rendezzük meg már több éve.

Munkánkat az Újhegy 2000 Alapítvány is segíti.

Az óvodákkal is tartjuk a kapcsolatot, programjainkról ott is – de honlapunkon is – kaphatnak tájékoztatást. Figyeljék a MACIS plakátot!

Köszönjük megtisztelő figyelmét!
Dobrovitzky Ágnes

Tel.: 264-98-46 /12 mellék  Hívom